Books

Some of these books can be purchased via adlibris.se (Swedish site) and other Swedish book stores, or from me personally. Please contact me if you are interested, at natalia(a)batista.se
En del av dessa böcker kan antingen köpas via adlibris.se och andra bokhandlar eller via mig personligen. Kontakta mig gärna via mail om du är intresserad, på natalia(a)batista.se

___________________________________________________________

Sword Princess Amaltea


In a fairytale world where Queens rule and magic is power, the young princess Amaltea is sent on the biggest quest of her life - to rescue a prince in need! But when she finds prince Ossian, he refuses to marry her and become a trophy. 
Sword Princess Amaltea is a three book long fantasy manga, published in Sweden by Kolik Förlag 2013-2015. It is also published in the Italian online manga magazine Doraetos Manga.
I en sagovärld där drottningarna styr och magi är makt, skickas den unga prinsessan Amaltea ut på sitt livs uppdrag - att rädda en prins i nöd! Men när hon finner prinsen Ossian så vägrar han gifta sig med henne och bli en trofé.
Sword Princess Amaltea är en tre böcker lång fantasymanga, och den första boken utkom 2013 på svenska på Kolik Förlag. Den publiceras också i den italienska webbmanga-tidningen Doraetos Manga och den danska serietidningen Comic Party.

___________________________________________________________


 

Nosebleed Studio is Sweden's foremost active manga studio, with five members: Natalia and Catarina Batista, Alice Engström,  Joakim Waller and Elise Rosberg. Each year the studio releases a new anthology with top notch Swedish manga made by the members. The books can be purchased via the homepage.
Nosebleed Studio är Sveriges mest aktiva mangastudio, med fyra medlemmar: Natalia och Catarina Batista, Alice Engström Joakim Waller och Elise Rosberg. Varje år utkommer studion med en ny antologi med svensk manga i toppklass, gjorda av medlemmarna. Böckerna kan köpas via hemsidan.

___________________________________________________________Sol is not like the other people living in the villa. Her hair is blond and skin's pale, so strangers think she's a witch. One day, she gets to know her real history; kidnapped during the war and made a slave!
Häxfolket is a four book long childrens fantasy book series, written by Jo Salmson and fully illustrated by Natalia Batista, published by Bonnier Carlsen in Sweden, March 2011- January 2012.
Sol är inte som de andra som bor  i villan. Hon har blont hår och blek hy, så folk tror att hon är en häxa. En dag får hon reda på sin riktiga bakgrund; kidnappad under kriget och förslavad!
Häxfolket är en fyra böcker lång barnboksserie skriven av Jo Salmson och illustrerad av Natalia Batista, utgiven av Bonnier Carlsen mellan mars 2011 - januari 2012.

___________________________________________________________Andi, Marcus and Elise are best friends since high school. But it hasn't been an easy friendship. Depression, secret love, homosexuality and sorrow will line their mutual story.
This is the German version of my prior self-published manga, that Tokyopop in Germany decided to publish in October 2010.
Andi, Marcus och Elise är bästa vänner sedan gymnasiet, men det har inte varit en enkel vänskap. Depression, hemlig kärlek, homosexualitet och sorg kommer kanta deras gemensamma historia.
Detta är den tyska versionen av min tidigare självpublicerade manga, som tyska Tokyopop valde att ge ut i oktober 2010.


___________________________________________________________The stray kitten Ville gets a new home with Matte and her kitten Vanilj. Together they go on a ghost hunt, have picknick in the park, hunt flies and gets new friends.
These four small manga pocket books was published by Kabusa Böcker in Sweden, Spring 2010. The first book got in second place in the Swedish childrens book price Bokjuryn 2010, in their comics category, and the other three got in 7th to 9th place.
In 2013 a collected edition was released.
Utekattungen Ville får ett nytt hem hos Matte och hennes innekattunge Vanilj. Tillsammans går de på spökjakt, jagar flugor, åker ut på picknick och får nya vänner.
Dessa fyra små mangaböcker gavs ut av Kabusa Böcker våren 2010. Första boken kom även på andraplats i Bokjuryn 2010, kategorin serier, och de andra kvalade in på plats 7-9.
En samlingsvolym släpptes 2013.

___________________________________________________________


Climate friendly tips in cartoon form. Follow Petra and Kelo in their quest to make climate friendly choises in their everyday life. 
Klimatpimpa din livsstil! is a cartoon magazine produces and published by Malmö Miljöförvaltning (Malmö Environmental Department) in Spring 2010, spread for free at schools and libraries. Sponsored by EU and Klimp. 
Klimatsmarta tips i serieform. Följ Petra och Kelo i deras strävan efter att göra miljösmarta val i sin vardag. Klimatpimpa din livsstil! är en serietidning framtagen och utgiven av Malmö Miljöförvaltning våren 2010, spridd på skolor och bibliotek runt om i stan. Sponsrad av EU och Klimp

___________________________________________________________Andi, Marcus and Elise are best friends since high school. But it hasn't been an easy friendship. Depression, secret love, homosexuality and sorrow will line their mutual story.
A Song For Elise started out as a fanzine project, and later became an online manga, and finally a self published book spring 2009, that is avaliable for purchase at the homepage.
A new collected edition (with an additional side story) was released 2013.
Andi, Marcus och Elise är bästa vänner sedan gymnasiet, men det har inte varit en enkel vänskap. Depression, hemlig kärlek, homosexualitet och sorg kommer kanta deras gemensamma historia.
A Song For Elise började som ett fansinprojekt, som sedan blev en online-serie och slutligen en självpublicerad bok våren 2009, som går att köpa via hemsidan. Ett nytryck gjordes 2013 med en extra novellserie.

___________________________________________________________


Swedish Comic Sin is an independent anthology project, guided by the editor Natalia Batista, whom each year gather young and aspiring new Swedish artists to make an erotic comic anthology. The books are sold via the artists them selves and via the blog.
Swedish Comic Sin är ett independent antologiprojekt, lett av redaktören Natalia Batista, som varje år samlar unga aspirerande svenska tecknare för att göra en erotisk serieantologi. Böckerna säljes via tecknarna och bloggen.


No comments:

Post a Comment